BREAK THE FAKE

Kada govorimo o medijskoj pismenosti, dosadašnja istraživanja su pokazala da je neophodno da se u današnjem vremenu više pažnje obrati na koncipirano učenje o medijima kako učenje đaka, tako i učenje roditelja i nastavnog osoblja u školama. Ono zbog čega je to neophodno jeste to što se u vremenu nagle ekspanzije tehonologije, a  samim tim i novih medija, ne obraća dovoljna pažnja analizi istinitosti i tačnosti informacija, te dolazi do pogrešnih plasmana i pogrešnog razumevanja vesti. Trenutna situacija u državi je takva da mediji na omladinu utiču kreiranjem i prezentaicijom spostvene, kreirane stvarnosti. Kako više od pola vremena budnog stanja osoba provede uz medije, veoma je važno da se zna kako da prepozna istinitu od lažne ili kreirane vesti. Ono na čemu je potrebno raditi kada govorimo o medijskoj pismenosti jeste najpre upoznavanje suštine medija i upoznavanje sa rizicima koje oni nose, kao i prepoznavanje mogućnosti na koji se mediji mogu koristiti.
 
Istraživanje o medijskoj pismenosti u Evropi pokazalo je da su balkanske zemlje najmanje “otporne” na širenje lažnih vesti. Istraživanje koje je objavio Institut za otvoreno društvo u Sofiji, obuhvata procenu kvaliteta obrazovanja, slobodu medija i poverenje javnosti, čime je rangirana podložnost 35 država dezinformacijama. Prema istraživanju o medijskoj pismenosti u Evropi, Srbija na 29. mestu liste od 35 zemalja.
 
Centar E8 ima za cilj da kroz različite načine sprovođenja projekta osposobi mlade za samostalno tj. kritičko razmišljanje o informacijama koje mediji plasiraju ali i da spreči stvaranje stereotipa koji se zasigurno stvaraju kroz medijsku reprezentaciju. Takođe, medijsko opismenjavanje mladih važan je činilac za stvaranje identiteta pojedinca. Ovim načinom edukacije, mladi koji prođu kroz ove treninge biće osposobljeni/naučeni da pažljivo analiziraju istinitost i tačnost informacija koje dolaze iz medija, i time izbeći pogrešno razumevanje vesti. Takođe, moći će da uoče lažno kreirane vesti i da upoznaju suštinu medija i rizike koje oni nose, ali i prepoznaju mogućnosti na koji se mediji mogu koristiti. Trodevnim treninzima u pet gradova u Srbiji – Kragujevcu, Somboru, Šapcu, Kraljevu i Nišu – grupa mladih (preko 100) biće informisana o osnovama medijske i informacione pismenosti, motivisana da sprovede u svojoj lokalnoj zajednici javnu akciju/tribinu i na taj način pokaže inicijativu i borbu protiv lažnih vesti, dezinformacija, manipulacija, koruptivnih praksi i medijskog mraka. MIL trening namenjen je rodno mešovitoj grupi od 20 do 25 mladih, uzrasta od 18 do 30 godina. 
Instagram did not return a 200.